Archive for февруари, 2014

IMG_4434Напоследък често се появяват статии, в които авторите се занимават с различни аспекти на проблематиката за таланта. Един от основните постулати, отнасящи се до грижите за талантливите деца, е необходимостта да се извърши колкото се може по-рано тяхната идентификация, която най-често се отнася към предучилищната възраст. Още в този период би трябвало да бъдат регистрирани определени изяви на детето, което по всяка вероятност ще спомогне в бъдеще да се постигнат изключителни резултати в определени области на неговата дейност. На какви изяви, свързани с поведението на децата от предучилищната възраст, трябва да обръщаме внимание. Ще се опитаме да опишем облика на талантливото дете в този възрастов период с разбирането, че неговият „облик“ не може да бъде пълен, а само приблизителен.

От проучванията и от собствения ни опит може да се каже, че наблюдаващите, особено родителите и учителките в детската градина би трябвало да обръщат внимание на децата най-вече в следните области:

Творческа област. Детето има богата фантазия, използва предмети, играчки и борави с цветове, когато прави най-различни рисунки и изображения по въображаем начин. То обича „да си поиграва“ с различни хрумвания и мисли, интересува се също и от игрите на думи. Може да бъде много надарено и словесно, като често проявява и чувство за хумор в ситуации, при които на другите деца не би следвало да им се струва забавно.

Социална област. Детето проявява разбиране и обича да задоволява желанието на другите деца, които имат проблеми. То е сравнително независимо и проявява подходяща самоувереност. Обича да организира и да води игрите на отделни групи и дейности. Детето е много активно умствено и физически.

Интелектуална област. Особено по-големите деца от предучилищна възраст вече четат букви и цифри, а някои и кратки думи. Те дори са способни да намират и разбират отношението между причината и последицата. Добре помнят различни факти и събития. Имат значителен обхват на внимателност и предпазливост, проявяват необикновено любопитство и затрупват околните с непрестанни въпроси „защо?“. Те също така са пристрастени към решаването на различни ситуации и морални проблеми.

Специфични области. Тези деца обичат да слушат музика, опитват се или започват да свирят на музикални инструменити. Имат чувство за ритъм и за промяна на темпа на музиката, реагират с движение на тялото добре и обичат да тренират, подвижни са всестранно. В часовете по изобразително изкуство обичат да работят с различни материали и променят не само съдържанието, но и формата на онова, което изобретяват.

Областта на словото. Детето говори много бързо и с по-дълги изречения и има богат речник. Децата, които са започнали да говорят по-късно, са под влиянието на честия контакт с по-големите деца или общуват с по-възрастни, които разполагат с голям речеви запас.

Посочените характеристики в отделните области не бива да се разбират така, че всички от тях, които се отнасят до поведението на детето, трябва да се използват, защото единствено ранните изяви на детето са индикатор на бъдещия талант.

Съветът на специалистите от гледна точка на развитието не е подходящо талантливите деца от предучилищна възраст да бъдат вкючени в специални детски градини и училища, за да не бъдат лишени децата от нормалния модел на дневен режим в детската градина изобщо. Най-перспективно е те да бъдат включени в специално подготвени разививащи се програми, които могат да бъдат прилагани в групички от деца в обикновените детски градини. Тези програми осигуряват индивидулано възпитание в предучилищни условия.